Kendini sanat ırmağına bırakmış olanlar, akışlarında önlerine çıkan engelin çoğunlukla üstüne gidip bunu yeteneği dahilinde aşarlar. Kimisi de, o engelin…

Antik çağlardan beri felsefede sorgulanan öz ve biçim, sanatın hep ana konusu olmuştur. Biçimin, sanatın ana aksı olduğu gerçeği tutunacağımız…

Yazı –Yorum Dergi ve Paris Yayınları ortak çalışması, ‘Çocuk Öyküleri Seçkisi ‘ için başvurular başlamıştır. Çocuk Öyküleri Seçkisi Konu; Yazı…

Hayatta kalmak istiyorsan kimliğinden kurtul. Devletlerin siyasi ve politik nedenleri sonucu oluşan göçler, insanlık tarihinin bitmek bilmez acılarından biridir. Bu…