1910 yılında Almanya Sosyal Demokrat Parti önderlerinden Clara Zetkin, 129 kadın işçinin anısına 8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak…

Kendini sanat ırmağına bırakmış olanlar, akışlarında önlerine çıkan engelin çoğunlukla üstüne gidip bunu yeteneği dahilinde aşarlar. Kimisi de, o engelin…

Antik çağlardan beri felsefede sorgulanan öz ve biçim, sanatın hep ana konusu olmuştur. Biçimin, sanatın ana aksı olduğu gerçeği tutunacağımız…