https://www.yazi-yorum.net/wp-content/uploads/2020/06/hakkimizda.jpg

1910 yılında Almanya Sosyal Demokrat Parti önderlerinden Clara Zetkin, 129 kadın işçinin anısına 8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. 16 Aralık 1977 tarihinde ise Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 8 Mart’ın tüm kadınlar için Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Aklın yolu birdi: Kadınlara erkeklerle eşit haklar verildiği takdirde dünya barışı güçlenecekti.

Ben 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü, yerel ve evrensel açıdan kadınların en önemli dayanışma günü olarak algılıyorum. Bu dayanışma içinde kadınlara destek veren, onlarla yan yana yürüyen erkeklerin de önemli rol oynadığını düşünüyorum. 8 Mart’ın tarihsel boyutu da kadın emekçilerin evrensel değerini, toplumsal eşitlik ve adalet üzerinden ifade eder. 8 Mart, kadının toplum içindeki sorunlarına, kadın emeği sömürüsüne, kadının ev içi ve ev dışında uğradığı eril iktidar baskısına, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına, kadının her alandaki mağduriyetine dikkat çekilen, kadına yönelik şiddet karşısında yeniden ve daha güçlü bir biçimde tavır alınan en önemli günlerden biri…