https://www.yazi-yorum.net/wp-content/uploads/2020/06/hakkimizda.jpg

Kurgu Editörlüğü: Öykü ve roman dosyalarınız için geliştirici editörlük hizmeti kapsamında
metinlerinizin değerlendirmesi yapılarak mantık hataları, anlatım bozuklukları, eksik/hatalı
bilgilerin tespiti yapılarak metne bütünsellik ve akıcılık kazandırılması hedeflenir. Ayrıca
redaksiyon ve son okuma aşamalarını içermektedir.

Çocuk Kitabı Editörlüğü: Çocuklar için yazdığınız eserlerinizin hedeflediğiniz yaş grubuna
uygunluğu, kelime seçimlerinizin kontrolü, psikolojik unsurların üzerinden geçilmesi,
cümlelerin sadeleştirilmesi ve eserlerinize akıcılık ve bütünsellik kazandırılırken imla
düzenlemesinin de yapılmasını içerir.

Çeviri editörlüğü: İngilizce’den Türkçe’ye çevirdiğiniz tüm metinleriniz için çeviri doğruluğu,
anlam/anlatım bozukluğu tespiti yapılarak özgün metne bağlı kalınmış ve bununla birlikte
akıcı, bütünsel ve imla hatası içermeyen metinlere dönüşmeleri için çalışılır.

Dergi editörlüğü: Haftalık-aylık ya da belirli aralıklarla çıkardığınız tematik dergilerinizin
redaksiyon ve son okuma (tashih) adımlarını içeren bir hizmettir.

Senaryo/Oyun editörlüğü: Yazdığınız senaryo ya da oyun metinlerinizin gereksiz detaylardan
arındırılarak akıcı ve bütünsel bir hale getirilmesi, diyalogların gerçekçiliğinin artırılması
ve imla düzenlemelerini içeren bir hizmettir.

Alacağınız hizmete karar verebilmek ve nihai ücretlendirme için 45 dakikalık çevrim içi bir ön
görüşme yapıyor ve yol haritasını birlikte çiziyoruz.

iletişim: info@yazi-yorum.net