Yazı-Yorum

Kısa Öykülerin Yaratıcısı Anton Çehov
20 Haziran 2018

Kısa Öykülerin Yaratıcısı Anton Çehov
Anton Çehov, öykü ve oyunlarıyla dünya edebiyatına önemli bir ivme kazandırmıştır. Özellikle kısa öykülerinde yarattığı dünya, kendisinden sonra gelen pek çok yazara yaratıcılık ve yöntem konusunda yol göstermiştir. Aynı şekilde oyunlarında da belli bir çizgiyi yaratmış, sahnenin ortaya koyduğu hikayeye farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Onun eserlerinde hissedilen yoğunluk, döneminden bağımsız olmadığı gibi yaşamdan da bağımsız değildir. Bu nedenledir ki Çehov, dünya edebiyatına sağladığı katkılardan dolayı okunmaya ve anlaşılmaya devam etmektedir.

Onun eserlerinden alıntıladığımız cümlelerde, dünya ve yaşamla yan yana yürüyen fikir yoğunluğunu görmek mümkündür.

1. “Her şeyden önce hayatın prizmadan geçirilmesi gerekir. Yani, daha açık söyleyeyim, ışığın yedi ana renge ayrıldığı gibi, hayatın da en basit elemanlara bölünmesi, her birinin ayrı ayrı incelenmesi gerekir.”
2. “Bu zamanda mutlu birini görmek insanın garibine gidiyor, diyor. Beyaz fil görmek, mutlu birini görmekten daha kolay.”

3. “Başkalarının yalanlarını dinlemek ve yalanları yutmuş göründüğün için seni aptal bellemelerine göz yummak, alçalmayı sineye çekmek, dürüst, özgür insanların yanında olduğunu açık açık söyleyememek.”
4. “Üstelik yalan söylemek zorunda kalmak, gülümsemek… Hayır, hayır, beş para bile değeri olmayan bir lokma ekmek, bir sıcak köşe, bir mevki için çekilmez bütün bunlar. Böyle bir dünyada yaşanmaz!”
5. “Benim içimdeyse sanki çok,çok eskiden doğmuşum gibi bir duygu var…Hayatımı,bitmez tükenmez kuyruğu olan bir elbise gibi sürüklüyorum sırtımda.”

6. “Yalnızca ölüm karşısında saygıdan çok korku duyan bir korkak, bedeninin zamanla bir otun, taşın ya da kurbağanın içinde yaşayacak olmasıyla teselli olabilir.”

7. “Eğer ölüm herkes için olağan ve meşru bir sondan ibaretse insanların ölmelerine engel olmak niye?”

8. “Kendisine verilen şeyi çoğaltması için mantıkla, yaratıcı güçle donatılmıştır insan; ama bugüne kadar hep, yaratacağına yok etti.”

9. “Ormanlar gitgide tükeniyor, ırmaklar kuruyor, av hayvanlarının kökü kurudu, iklim bozuldu, yeryüzü günden güne yoksullaşıyor, çirkinleşiyor.”

10. “Anlamaya çalışma. Hayat böyledir işte.. Hep o kıyamadıklarımız kıyar size.”

11. “Sıradan bir insan iyiyi ya da kötüyü dışarıdan, yani bir atlı arabadan ya da bir çalışma odasından bekler. Düşünen bir insan ise kendinde bulur.”

12. “İnsanın huzur ve memnuniyeti dışarıda değil, içindedir.”